Slachthuizen – controles door FAVV voor 7 uur

Volgens sommige beweringen zouden er in slachthuizen zelden of nooit controles door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) plaatsvinden voor 7 uur ’s ochtends. Dat zou aanleiding geven tot misbruiken door malafide vleeshandelaars die hun dieren voor 7 uur ’s ochtends laten slachten.

1. Klopt het dat er vrijwel nooit controles in slachthuizen plaats vinden voor 7 uur ’s ochtends? 2. a) Zo ja, wat is de reden? b) Zet het FAVV hiermee de poort niet open tot misbruiken door malafide vleeshandelaars? 3. a) Hoeveel controles hebben er de afgelopen drie jaar jaarlijks plaats gevonden in slachthuizen voor 7 uur ’s ochtends (cijfers opgedeeld per slachthuis)? b) Hoe groot was het aandeel van de controles voor 7 uur ’s ochtends in verhouding tot het totaal aantal controles tijdens de voorbije drie jaar? 4. Is uit de controles die voor 7 uur ’s ochtends plaats vonden een hoger percentage overtredingen gebleken ten aanzien van de controles die na 7 uur ’s ochtends hebben plaats gevonden? 5. Zijn er slachthuizen waar een significant hoger aantal overtredingen is vastgesteld – in het algemeen en voor 7 uur ’s ochtends in het bijzonder – dan bij de andere slachthuizen? Klik hier voor het antwoord

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.