Interprofessioneel akkoord

De commissie Sociale Zaken keurde gisterenavond het wetsontwerp inzake het Interprofessioneel Akkoord goed. Aangezien de sociale partners er niet in geslaagd zijn om zelf een akkoord te sluiten, diende de regering terzake een initiatief te nemen. Bijgevolg legde zij in het parlement een wetsontwerp neer dat uitvoering geeft aan een aantal maatregelen uit het ontwerpakkoord.

Zo wordt er in het ontwerp uitvoering gegeven aan het voorziene begin van harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden op het vlak van opzegtermijnen en economische werkloosheid.

Tevens worden twee crisismaatregelen verlengd: de economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie voor de ontslagen werknemers. De verlenging duurt tot eind dit jaar.

De loonnorm en de welvaartsaanpassing van de werkloosheidsuitkeringen worden niet geregeld in dit wetsontwerp. Die zullen via KB worden omgezet.

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.