Thuisverpleegkunde – zorgkundige – tussentijdse rapporten

De programmawet van 27 december 2006 voorzag met artikel 217 in de wettelijke grondslag voor pilootprojecten met betrekking van de integratie van de zorgkundige in de diensten voor thuisverpleegkunde. Onder “zorgkundige” wordt verstaan de persoon die specifiek is opgeleid om de verpleegkundige onder zijn toezicht bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek in het kader van de door de verpleegkundige gecoördineerde activiteiten binnen een gestructureerde ploeg.

De pilootprojecten moesten duidelijkheid brengen over de positie van de zorgkundige in de dienst en de wijze waarop ze moeten worden vergoed. Vorig jaar waren 45 diensten ingeschreven, goed voor 400 zorgkundigen. Er werden tussentijdse rapporten afgeleverd op 30 september 2008 en 22 september 2009. De eerste resultaten waren zeer positief. Het proefproject loopt af tegen juni 2011. 1. Komt er nog een derde tussentijds rapport? 2. Zo ja, wat zijn de resultaten? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.