Archieven van de maand maart, 2011

Bescherming vrouwen in-vitrobehandeling

vrijdag 18 maart 2011

Gezien de fertiliteitsproblemen van behoorlijk wat koppels, ligt het voor de hand dat we in onze wetgeving de nodige beschermingsmaatregelen voorzien voor vrouwen met een kinderwens die zich noodgedwongen moeten richten tot medisch begeleide voortplanting. De kans op het welslagen ervan neemt immers af door stresserende situaties die deze vrij ingrijpende behandelingen meebrengen. We spreken […]

Stiptheid NMBS

woensdag 16 maart 2011

Onder voorzitterschap van Maggie wijdde de commissie Infrastructuur gisteren een volledige dag aan de hoorzittingen m.b.t. de stiptheid van de treinen. In de voormiddag kwamen twee medewerkers van de Arthur D.Little hun studie toelichten.  De commissieleden verkregen op die manier heel wat cijfers en studiemateriaal.

Evaluatie antipestwet

dinsdag 15 maart 2011

In 2002 werd de zogenaamde ‘anitpestwet’ gestemd.  In de wet werd onder meer bepaald dat zij binnen de twee jaar diende geëvalueerd te worden.   De evaluatie werd toevertrouwd aan het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en dat in samenspraak met het ministerie van Justitie en met de Nationale Arbeidsraad.

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen – achterstand dossiers

vrijdag 11 maart 2011

Bij wet van 20 juli 2006 werd het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten opgericht. Het is bekend dat dit agentschap als rechtsopvolger van het Directoraat-generaal voor Geneesmiddelen ook een achterstand van onbehandelde dossiers heeft geërfd. Inmiddels heeft de minister al een aantal maatregelen genomen om de achtertand weg te werken. 1. Hoeveel onbehandelde dossiers […]

Vroegtijdige opsporing diabetes type I

woensdag 9 maart 2011

In België zijn er ongeveer tien nieuwe type 1-diabetespatiënten jonger dan 40 jaar per 100.000 inwoners. Er bestaat geen toename van het aantal nieuwe gevallen van diabetes type 1 onder de 40 jaar, maar er is wel een belangrijke toename van het aantal nieuwe gevallen bij kinderen en diabetes type 1 komt op steeds jongere […]

Pesten op het werk

dinsdag 8 maart 2011

De antipestwet werkt niet naar behoren. Dat bewijzen de gruwelijke feiten bij MACtac, waar een werknemer jarenlang hardhandig werd aangepakt door zijn ‘werkmakkers’. Voor Maggie en collega Gwendoyn voldoende reden om een evaluatie van de wet te vragen. ‘Eigenlijk doen we dat al sinds 2004. Toen hebben we een wetsvoorstel ingediend waarin we structureel een tweejaarlijkse […]

Artikel Artsenkrant

maandag 7 maart 2011

In d Artsenkrant van afgelopen vrijdag stond een artikel naar aanleiding van de vraag van Maggie aan minister Onkelinx over het tekort aan spoedartsen.  Artsenkrant4-3-2011 Spoedartsen

Pensioenkrediet

vrijdag 4 maart 2011

Maggie legt een wetsvoorstel neer dat een wettelijk kader wilt creëren voor de invoering van het omgekeerd woonkrediet in België onder de benaming “pensioenkrediet”.  In tegenstelling tot onze buurlanden is er in ons land geen wettelijke basis voor dergelijke kredietvorm.  Met dit voorstel moet dit veranderen.

Tienjarig bestaan vakblad ‘de huisarts’

donderdag 3 maart 2011

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van ‘ De Huisarts’ werd Maggie door hen geïnterviewd.  Zij wilden vooral Maggie’s mening kennen over het vakblad.  De Huisarts 03 03 2011

Sabotage door treinbegeleider

donderdag 3 maart 2011

Blijkens berichten in de media wordt een treinbegeleider van de NMBS ervan verdacht meerdere treinen te hebben gesaboteerd zodat hij vroeger zou kunnen stoppen met werken en dat hij zijn vriendin, die eveneens treinbegeleider was, kon zien. Deze schandalige praktijken vonden plaats op de lijn Namen-Brussel zowat een jaar geleden. De verliefde ziel zou naar […]