Omzetting moederschapsverlof – vaderschapsverlof

Momenteel geldt een regeling die de werkneemster beschermt tegen ontslag wegens zwangerschap (vergoeding van 6 maanden brutoloon). Die regeling verschilt van die welke de werknemer beschermt tegen ontslag wegens omzetting van moederschapsverlof  in vaderschapsverlof (vergoeding van slechts 3 maanden brutoloon). Met dit wetsvoorstel valt dit onderscheid weg en geldt de vergoeding van 6 maanden brutoloon ook indien het moederschapsverlof omgezet wordt in vaderschapsverlof.  De nieuwe wet werd door de Kamer aangenomen.  Maggie kwam hierover tussen in plenaire vergadering.

Maggie De Block (Open Vld): Ondanks Onze vergevorderde geneeskunde kan soms niet worden vermeden dat een moeder sterft in het kraambed. De zorg voor de baby valt dan volledig op de schouders van de vader en dat was wettelijk onvoldoende geregeld. Dit wetsvoorstel impliceert geen extra rechten en zorgt niet voor bijkomende kosten. Het is logisch dat de vader dezelfde bescherming als de moeder kan genieten. Wij zullen het voorstel goedkeuren.  (Uit Beknopt verslag, plenumvergadering, 07/04/2011, avond)

  Klik hier voor het aangenomen wetsvoorstel

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.