Bescherming vaderschapsverlof

De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat voorziet in een wettelijke bescherming voor vaders die gebruik willen maken van hun recht op vaderschapsverlof. De mogelijkheden voor de werkgever om over te gaan tot ontslag worden beperkt tot redenen die vreemd zijn aan de opname van het vaderschapsverlof.  Namens de fractie van Open Vld kwam Maggie hierover tussen in plenaire vergadering.

Maggie De Block (Open Vld): Juridisch en principieel kan er geen enkel argument worden ingebracht tegen de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, maar ik heb toch twee bedenkingen. Uiteraard blijven  zwangerschap en bevalling bij uitstek een vrouwenzaak die zij lichamelijk volbrengen. Voor mannen speelt alleen een gewijzigde, sociale omstandigheid, meer bepaald het vaderschap, waarvoor zij tien dagen verlof kunnen krijgen. Voor vrouwen daarentegen is de bevallingsrust ook ingegeven om de fysieke gevolgen van de zwangerschap en de bevalling op te vangen. Verder zal dit wetsvoorstel wellicht een beperkte toepassing kennen. Gemiddeld wordt een werknemer twee keer zwanger. Men wordt dus ook twee keer vader. Dat betekent: twee keer drie dagen vaderschapsverlof op kosten van de werkgever. De overige dagen worden immers door de ziekteverzekering vergoed. Als een werkgever zijn werknemer hiervoor ontslaat, dan zal er wel een andere reden moeten zijn.

Het is goed dat dit wetsvoorstel duidelijkheid brengt. De toekomstige vaders kunnen dus met een gerust gemoed hun tien dagen geboorteverlof opnemen. Daarom steunen wij dit voorstel. (Uit Beknopt verslag, plenumvergadering, 07/04/2011, avond)   Klik hier voor de tekst van de aangenomen voorstel

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.