Doorlichting nomenclatuur

In het kader van de gezondheidswet van 27 april 2005 werd de oprichting van een Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verzorging goedgekeurd. Bedoeling is op permanente wijze honoraria te evalueren, de terugbetaling van prestaties onder de loep te nemen. Later werd de wetgeving gewijzigd waardoor dit Comité wordt opgericht bij de Technische Medische Raad.

1. a) Is dit comité volledig samengesteld? b) Functioneert het? 2. Indien het al is samengesteld, welke personen maken deel uit van dit comité? 3. a) Heeft dit comité reeds resultaten bereikt? b) Zo ja, welke? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.