Ziekenhuizen – referentieterugbetaling aan RIZIV

Naar verluidt zouden 32 ziekenhuizen in het kader van de referentieterugbetaling voor sommige ingrepen samen vijf miljoen euro moeten terugbetalen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

1. Welke ziekenhuizen moeten in het kader van de referentieterugbetaling terugbetalen aan het RIZIV? 2. Welk bedrag moet worden teruggestort en met uitsplitsing per ingreep die onderworpen is aan de referentieterugbetaling waarvoor moet worden terugbetaald? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.