Pensioenen ambtenaren ondergeschikte besturen

De financiering van de pensioenen van ambtenaren van ondergeschikte besturen staat ter discussie. Tegen de begrotingscontrole moet de minister van Pensioenen een hervorming ten gronde voorstellen.

1. Wat zijn de reserves in pool 1, 2, 3, 4 en 5 op dit ogenblik en wat zullen zij zijn op het einde van het jaar (2010)? 2. Wat zijn de inkomsten van pool 1, 2 en 5 voor de komende vijf jaar berekend op de bijdragen zoals ze vandaag gelden, opgesplitst per jaar? 3. Wat zijn de pensioenverplichtingen van pool 1, 2, 3, 4 en 5 voor de komende vijf jaar bij ongewijzigd beleid? 4. a) Hoeveel besturen zijn aangesloten bij pool 1? b) Over hoeveel ambtenaren gaat het, opgesplitst tussen actieve ambtenaren en gepensioneerde ambtenaren? 5. a) Hoeveel besturen zijn aangesloten bij pool 2? b) Over hoeveel ambtenaren gaat het, opgesplitst tussen actieve ambtenaren en gepensioneerde ambtenaren? 6. Hoeveel politiemensen zijn op dit ogenblik aangesloten bij pool 5 van de politie? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.