Aanvullende pensioenen – slapende leden

De overheid voert sinds enkele jaren een stimulerend beleid ten opzichte van het aanvullend pensioen, zowel wat betreft de tweede pijler als wat betreft de derde pijler. Doordat mensen van werk veranderen blijft elk pensioenfonds of groepsverzekering achter met een aantal slapende leden.

1. Hoeveel slapende leden waren er bij de aanvullende pensioenregelingen in de tweede pijler in de jaren 2007, 2008 en 2009 ingedeeld per leeftijdscategorie, opgesplitst per groepsverzekering of pensioenfonds en met opgave van de verhouding mannen en vrouwen? 2. Hoeveel was het totaal aan gestort kapitaal van slapende leden bij de aanvullende pensioenregelingen in de tweede pensioenpijler? 3. Hoeveel mensen die een aanvullend pensioen in opbouw hadden maakten bij het verlaten van het bedrijf de keuze voor de opvangstructuur van de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (koninklijk besluit van 3 november 1969)? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.