Vacatures – herdefiniëren van kwalificatievereisten

Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat sommige ondernemingen hun vacatures aanpassen naargelang sommige sollicitanten hen niet bevallen, bijvoorbeeld omwille van hun leeftijd. Zo is er het voorbeeld van een onderneming die bij de vacaturevereisten ervaring met een bepaald softwareprogramma als een voordeel omschreef maar niet als absolute vereiste stelde. Toen een oudere werknemer solliciteerde en erop wees dat hij het programma niet machtig was maar dat niet als een absolute vereiste gold, kreeg hij als antwoord dat het in de toekomst wel als een vereiste in de vacature zal worden opgenomen. Dergelijke praktijken ontmoedigen mensen om te solliciteren.

Bovendien rijst de vraag hoe reglementair ze zijn. 1. Kan een firma die een vacature plaatst waarin ervaring met een bepaald softwareprogramma wordt omschreven als een voordeel maar geen vereiste, op basis van een sollicitatie van iemand zomaar antwoorden dat dit niet langer een voordeel maar effectief een vereiste is? 2. Kan een firma een vacature, die eerder openbaar is gemaakt, opeens herdefiniëren inzake kwalificatievereisten? 3. Zo neen, welke verweermiddelen hebben de gedupeerde sollicitanten? 4. Kan een sollicitant de firma aanklagen indien hij of zij vermoedt dat dergelijke uitleg (“voordeel” wordt “vereiste”) dient om oudere kandidaten uit te sluiten? 5. Welke sancties kunnen firma’s die deze praktijken toepassen oplopen? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.