Archieven van de maand mei, 2011

Ziekte van Sjörgen – administratieve belasting

dinsdag 31 mei 2011

De minister heeft reeds heel wat aandacht besteed aan de situatie van patiënten met chronische aandoeningen. Ze heeft maatregelen genomen op het vlak van administratieve vereenvoudiging opdat de administratieve belasting voor de patiënten zou dalen en zij heeft middelen uitgetrokken om de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor deze groep te verbeteren. Bepaalde groepen vallen […]

Blauw Aperitief Dilbeek

vrijdag 27 mei 2011

Op zondag 29 mei organiseert Open Vld Dilbeek een blauw aperitief.  Maggie zal als gastspreker aanwezig zijn.  Het aperitief vindt plaats in Café Waaike, Ketelheide 124 te Dilbeek.  Het is een mooie gelegenheid om vragen te stellen aan de Dilbeekse mandatarissen en aan Maggie. Het aperitief vangt aan om 11u.

Killerbacterie Duitsland

vrijdag 27 mei 2011

Naar aanleiding van de zogenaamde Duitse ‘killerbacterie’ stelde Maggie in de plenaire vergadering een vraag aan minister Laruelle. Maggie : “In Duitsland grijpt Enterohemorragische Escherichia Coli, kortweg de EHEC-bacterie of in de volksmond ook wel het ‘Duitse killervirus’ genoemd, snel om zich heen.

Onderbemanning veiligheidsinspectie

donderdag 26 mei 2011

Uit recente cijfers blijkt dat er in België zowat 25 arbeidsongevallen per uur gebeuren. In een jaar tijd zou dat 127 dodelijke slachtoffers opleveren en 15.891 werknemers met een levenslange handicap. Het ACV heeft deze cijfers aangegrepen om het gebrek aan controles door de overheid aan te klagen. Volgens de beweringen van de christelijke vakbond […]

Interne klachtenprocedure pesten op het werk

woensdag 25 mei 2011

De regelgeving betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk bepaalt dat de werkgever een preventieadviseur of vertrouwenspersoon dient aan te duiden. Deze persoon houdt zich binnen het bedrijf bezig met de psychosociale aspecten op het werk. Afhankelijk van de grootte van de bedrijf of instelling gebeurt […]

Niet conventionele geneeswijzen

dinsdag 24 mei 2011

Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft zijn derde en laatste rapport m.b.t. de niet-conventionele geneenswijzen gepubliceerd.  De verschillende studies kwamen er op vraag van minister Onkelinx.  Maggie : ” De minister heeft tijdens de vorige legislatuur aan het Kenniscentrum de opdracht gegeven om de stand van zaken van de verschillende niet-conventionele geneeswijzen uit de zogenaamde wet […]

Eén op tien Belgen, ouder dan 65, is ondervoed

donderdag 19 mei 2011

Tijdens een Ronde Tafel in de Kamer  bleek dat ondervoeding bij ouderen een serieus probleem is.  Niet minder dan 1 Belg op 10, ouder dan 65, is ondervoed. De  Kamerleden Maggie De Block (Open Vld) en Maya Detiège (Sp.a) willen dit onderschat probleem op de politieke agenda plaatsen. Vandaag gaat er volgens De Block en […]

Resolutie m.b.t. invoering motorvoertuigenverlichting overdag

dinsdag 17 mei 2011

Maggie : “Uit onderzoek blijkt dat de  helft van alle ongevallen overdag  te wijten is aan een gebrekkige zichtbaarheid. Op kruispunten loopt dit zelfs op tot  80 %. Een van de maatregelen die de zichtbaarheid verbetert is  de invoering van motorvoertuigverlichting overdag.

ATP- keuringen

maandag 16 mei 2011

Voertuigen die het international vervoer van bederfelijke goederen onder geleide temperatuur verrichten worden onderworpen  aan een ATP-keuring. Tijdens deze keuring wordt o.a. gemeten of de isolatie van het voertuig nog doeltreffend genoeg is om het vervoer op een veilige manier te verrichten.  In ons land kan deze keuring enkel en alleen bij het Belgisch Instituut […]

Verlenging pensioenbonus

zaterdag 14 mei 2011

Een van de maatregelen uit het Generatiepact was het toekennen van een pensioenbonus aan werknemers en zelfstandigen. Men hoopte aldus de oudere mensen te stimuleren om langer aan het werk te blijven. Maggie : “Deze regeling loopt evenwel af op 1 december 2012.