Verlenging pensioenbonus

Een van de maatregelen uit het Generatiepact was het toekennen van een pensioenbonus aan werknemers en zelfstandigen. Men hoopte aldus de oudere mensen te stimuleren om langer aan het werk te blijven. Maggie : “Deze regeling loopt evenwel af op 1 december 2012.

Gezien de huidige politieke situatie is het helemaal niet duidelijk of deze maatregel al dan niet verlengd zal worden. Om meer zekerheid te verschaffen aan diegenen die nu moeten beslissen over hun pensioenaanvraag, heb ik samen met verschillende collega’s een wetsvoorstel neergelegd om de maatregel met één jaar te verlengen.”

Daarnaast willen de indieners van het voorstel ook de overheidsdiensten verplichten om meer en beter te communiceren over het bestaan van de pensioenbonus. In de praktijk wordt immers vastgesteld dat de maatregel en het effect ervan weinig bekend zijn onder de bevolking. Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.