ATP- keuringen

Voertuigen die het international vervoer van bederfelijke goederen onder geleide temperatuur verrichten worden onderworpen  aan een ATP-keuring. Tijdens deze keuring wordt o.a. gemeten of de isolatie van het voertuig nog doeltreffend genoeg is om het vervoer op een veilige manier te verrichten.  In ons land kan deze keuring enkel en alleen bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), te Brussel gebeuren.

De vervoerders uit het hele land moeten zich bijgevolg  naar de Brussesl begeven om een dergelijke controle te laten uitvoeren.  Voor sommigen betekent dat ze bijna één dag onderweg zijn (heen- en terug traject + tijd voor de controle).  Uit economisch en ecologisch oogpunt lijkt dit mij niet echt verantwoord, zeker niet in deze crisistijden. 

In de andere landen gebeurt een ATP-keuring hetzij op de zetel van de vervoerder, hetzij bij de constructeur alvorens het voertuig in het verkeer wordt gebracht.

In België daarentegen dient het voertuig eerst ingeschreven te worden bij de D.I.V. en dient het vóór het eerste transport bij het BIVV voorgereden te worden voor een controle.

In onze buurlanden dient de constructeur de keuring te verrichten en de vervoerder ontvangt een “kant en klaar” voertuig waarmee hij onmiddellijk kan starten . De frequentie van de Belgische controle ligt daardoor hoger dan in de buurlanden. Dit is voor de Belgische vervoerders een bijkomende last en kost, wat hun internationale concurrentiepositie in het gedrang brengt.

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat men de technische keuringen laat uitvoeren door de keuringsstations van de GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs.  Zij  beschikken immers over meer dan 70 keuringsstations, waardoor men dichter bij de werkplaats het voertuig kan laten keuren en een verplaatsing naar de hoofdstad voor veel ondernemingen overbodig wordt.  En aldus heel wat kostbare tijd uitgespaard wordt.

Graag had ik van de heer Staatssecretaris vernomen:

1. Overweegt u om het monopolie van het BIVV op te heffen en de ATP-keuringen  door andere instellingen te laten gebeuren?

2. Overweegt u om de constructeurs toe te laten om zelf de ATP-keuring te verrichten alvorens het voertuig in het verkeer te brengen? Autokeuring Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.