Eén op tien Belgen, ouder dan 65, is ondervoed

Tijdens een Ronde Tafel in de Kamer  bleek dat ondervoeding bij ouderen een serieus probleem is.  Niet minder dan 1 Belg op 10, ouder dan 65, is ondervoed. De  Kamerleden Maggie De Block (Open Vld) en Maya Detiège (Sp.a) willen dit onderschat probleem op de politieke agenda plaatsen.

Vandaag gaat er volgens De Block en Detiège teveel aandacht (bijna uitsluitend) naar de preventie van obesitas. Andere problemen zoals ondervoeding of slechte voeding bij zieke en/of oude mensen blijven onderbelicht. Nochtans zijn ondervoeding en slechte voeding bij ouderen even acuut als obesitas.   

Maggie De Block (huisarts) : “Eén Belg op 10,  ouder dan 65, is ondervoed. Ondervoeding bij ouderen is een weinig bekend probleem dat onvoldoende wordt vastgesteld en behandeld. Ze heeft echter talrijke zware gevolgen voor de gezondheid van onze senioren. Bovendien heeft ondervoeding een enorme impact op de gezondheidszorg. ”

Maya Detiège (apotheker): “Bij opname in rust- en verzorgingstehuizen of ziekenhuizen word wel je bloed gescreend maar niet of nog te weinig het voedingspatroon.  Nochtans komen ouderen en zieken al vaak ondervoed toe.  Wie ondervoed is, loopt meer kans op verwikkelingen bij operaties.  Ze maakt sommigen behandelingen met geneesmiddelen onwerkbaar of zelfs toxisch en verergert chronische aandoeningen.  Ondervoeding leidt bovendien naar afhankelijkheid.”

Ondervoeding en de bijbehorende risico’s verhogen de ziekenhuiskosten. Recente studies tonen aan dat de hospitalisatiekosten voor een ondervoede patiënt ongeveer 19% hoger zijn dan voor een ‘gewone’ patiënt met gelijkaardige ziekteverschijnselen. Zo blijkt uit een onderzoek dat de ziekenhuiskosten van medisch ondervoede patiënten 75% hoger liggen dan deze van goed gevoede patiënten. In het Verenigd Koninkrijk worden deze kosten zelfs dubbel zo hoog geschat als de kosten door obesitas.

Maggie De Block : “Screening en aandacht voor de thuissituatie van de oudere is een belangrijk element in de aanpak van de ondervoeding. Kan hij of zij bijvoorbeeld een beroep doen op mantelzorg? Er zijn tal van factoren die tot ondervoeding kunnen leiden, bijvoorbeeld het verlies van de partner.  Een screening van elke 75-plusser en een follow-up door de huisarts zou al een enorme stap zijn in de aanpak van de ondervoeding.”

Maya Detiège : “ Vaak gaat het daarenboven om een groep mensen die in sociaal isolement verkeren.  Of gaat het om ouderen met een klein pensioentje.  Het is daarom belangrijk om medische voedingssupplementen zo toegankelijk mogelijk te maken. Voedingssupplementen hebben hun werkzaamheid bewezen, maar feitelijk mag het zover niet komen ! Op vandaag bestaan er  verschillende professionele richtlijnen om ondervoeding bij ouderen te ontdekken en te behandelen. Maar medische richtlijnen uitvaardigen is één zaak, het opvolgen ervan een andere.  Follow-up is bij ondervoeding cruciaal.“

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.