Niet conventionele geneeswijzen

Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft zijn derde en laatste rapport m.b.t. de niet-conventionele geneenswijzen gepubliceerd.  De verschillende studies kwamen er op vraag van minister Onkelinx.  Maggie : ” De minister heeft tijdens de vorige legislatuur aan het Kenniscentrum de opdracht gegeven om de stand van zaken van de verschillende niet-conventionele geneeswijzen uit de zogenaamde wet Colla te onderzoeken.

De drie rapporten zijn er.  Ik vraag mij dan ook af wat de minister ermee zal aanvangen. Zullen de conclusies ervan de minister aanzetten tot een herziening van de wet Colla ? De wet werd immers een tiental jaar geleden gestemd, maar werd tot op vandaag nog niet volledig uitgevoerd.”  Klik hier voor het laatste rapport van het Kenniscentrum

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.