Interne klachtenprocedure pesten op het werk

De regelgeving betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk bepaalt dat de werkgever een preventieadviseur of vertrouwenspersoon dient aan te duiden. Deze persoon houdt zich binnen het bedrijf bezig met de psychosociale aspecten op het werk. Afhankelijk van de grootte van de bedrijf of instelling gebeurt dit ofwel door een interne preventieadviseur ofwel doet het bedrijf een beroep op een externe dienst.

De wet is hierin duidelijk.  Waar er evenwel in bepaalde gevallen onduidelijkheid over heerst, is wat men dient te verstaan onder een werknemer. 

Ik verklaar mij.  Een bedrijf of een grote instelling doet in het kader van outsourcing een beroep op een IT-freelancer. De freelancer voert deze opdracht uit op het bedrijf én volgens de daar geldende werkuren. 

Bepaalde bedrijfen of instellingen stellen expliciet dat de interne klachtenprocedure ook van toepassing is voor alle werknemers, dus ook voor diegenen waarop het bedrijf of instelling een beroep doet in het kader van outsourcing of detachering. Anderen daarentegen sluiten de interne klachtenprocedure voor freelancers uit omdat ze geen personeelslid zouden zijn, ook al werken ze er permanent.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

l  Geldt de interne klachtenprocedure ook voor freelancers ?

l  Worden zij gelijkgesteld met een werknemer ?

l  Indien niet, waar kunnen deze personen dan terecht met hun klacht ? Interne klachtenprocedure Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.