Onderbemanning veiligheidsinspectie

Uit recente cijfers blijkt dat er in België zowat 25 arbeidsongevallen per uur gebeuren. In een jaar tijd zou dat 127 dodelijke slachtoffers opleveren en 15.891 werknemers met een levenslange handicap. Het ACV heeft deze cijfers aangegrepen om het gebrek aan controles door de overheid aan te klagen. Volgens de beweringen van de christelijke vakbond zouden bedrijven slechts één keer om de zeven jaar bezoek krijgen van een inspecteur. Dat zou te wijten zijn aan een onderbemanning van de veiligheidsinspectie. De veertien nieuwe inspecteurs die vier jaar geleden door de regering in het vooruitzicht zijn gesteld, zijn nog steeds niet aangeworven.

Volgens informatie die werd gepubliceerd in De Morgen van 28 april zouden in meer van de 32.000 inspecties in 2009 overtredingen vastgesteld zijn op de veiligheidsvoorschriften. Nochtans zijn er op een totaal van 268.000 werkgevers amper 79 boetes opgelegd.

Ik kreeg dan ook graag van de minister een antwoord op de volgende vragen:

 1)    Hoeveel arbeidsongevallen met dodelijke afloop en hoeveel werknemers met een levenslage handicap na een arbeidsongeval werden geregistreerd in de periode 2007-2010?

2)    Klopt het dat de veiligheidsinspectie onderbemand is? Hoeveel inspecteurs zijn er momenteel aan de slag? Hoeveel vacatures zijn er?

3)    Werden de extra aanwervingen van de beloofde 14 bijkomende inspecteurs effectief niet gerealiseerd? Zo ja, waarom niet?

4)    Zal er alsnog werk worden gemaakt van de aanwerving van de bijkomende inspecteurs?

5)    Klopt het dat ondernemingen slechts éénmaal om de zeven jaar gecontroleerd worden?

6)    Zo ja, zal de minister maatregelen nemen om dat tempo op te krikken en zullen er prioritaire sectoren worden bepaald waar controles moeten worden verricht?

7)    Hoe komt het dat het aantal boetes zo verwaarloosbaar klein is als blijkt dat in meer dan de helft van de 32.000 inspecties aantoont dat werkgevers in overtreding zijn? onderbemanningveiligheidsinspectie Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.