Archieven van de maand mei, 2011

Staten-Generaal Verkeersveiligheid

donderdag 12 mei 2011

Maggie nam in haar hoedanigheid van commissievoorzitter Infrastructuur deel aan de derde Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid georganiseerd door het BIVV.  Maggie leidde de themasessie ‘Infrastructuur en Technologie’ in goede banen.

Homologatie inzake technische problemen

woensdag 11 mei 2011

Bussen die niet technisch gekeurd zijn, worden niet in het verkeer toegelaten.  Bij de keuring wordt onder meer rekening gehouden met het maximale, toegelaten gewicht.  Sommige busmaatschappen ondervinden evenwel problemen bij het afleveren van attesten door de FOD Mobiliteit, waardoor hun voertuigen niet gekeurd kunnen worden.

Systeem sociale derde betaler

dinsdag 10 mei 2011

Samen met enkele collega’s heeft Maggie een wetsvoorstel ingediend dat de sociale derdebetalersregeling  wilt uitbreiden tot welbepaalde doelgroepen.  De sociale derdebetalersregeling is een systeem waarbij de,  in het kader van de verplichte ziekteverzekering voorziene tussenkomst in de verleende zorg,  rechtstreeks door het ziekenfonds aan de zorgverstrekker wordt betaald.

Maggie ontmoet MS-patiënten

donderdag 5 mei 2011

Op de donderdag 5 mei had Maggie, samen met de nationale voorzitter Alexander De Croo en Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght, een ontmoeting met een aantal MS-patiënten.  Multiple sclerose is een ongeneeslijke, chronische ziekte waarbij het centrale zenuwstelsel bepaalde signalen niet goed kan verwerken. 

Maggie luidt alarmbel over voortbestaan openbare ziekenhuizen

woensdag 4 mei 2011

Openbare ziekenhuizen zien de kost van de pensioenbijdragen voor hun statutairen jaar na jaar stijgen. Minister Onkelinx verplicht de ziekenhuizen immers hun personeel vast te benoemen terwijl de meeste ziekenhuizen dat al meer dan tien jaar niet meer doen. Maggie : “Dit is onhoudbaar. Door mordicus vast te houden aan het principe van statutaire benoemingen, zet de […]

Stijgende bijdragevoeten publieke ziekenhuizen

woensdag 4 mei 2011

De betaalbaarheid van de ambtenarenpensioenen van ondergeschikte besturen via pool 1 en 2 staat zwaar onder druk. Jaarlijks dienen de bijdragepercentages ten laste van de openbar besturen te worden verhoogd en moet zwaar worden ingeteerd op de reserves. Ook voor 2011 heeft dit scenario zich herhaald. Het bijdragepercentage voor pool 1 en 2 werd verhoogd […]

Frequent toiletbezoek geen reden tot ontslag

dinsdag 3 mei 2011

Werknemers moeten zich vrij naar de toiletten kunnen begeven zonder dat een werkgever dit recht mag beperken en dat hij de tijd die wordt doorgebracht op de toiletten mag controleren. Een werkgever mag ook niemand ontslaan op basis van een te frequent toiletbezoek. Dat antwoordt de minister van Werk op een vraag van Maggie.

Ronde tafel ondervoeding ouderen op 19 mei

dinsdag 3 mei 2011

Ondervoeding bij ouderen is een onderschat probleem zowel wat betreft omvang als wat betreft de gezondheidsproblemen en de meerkost die ermee gepaard gaan. Krachtlijn 5 van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan besteedt aandacht aan ondervoeding in hospitalen, rusthuizen en thuiszorg.  Maggie kaartte de problematiek al meermaals aan bij minister Onkelinx.