Archieven van de maand juni, 2011

Promoten telewerken private sector

donderdag 30 juni 2011

De regering heeft besloten om de mogelijkheid op telewerken voor ambtenaren gevoelig te versoepelen. Dat was nodig omdat er enerzijds een grote vraag van ambtenaren voor telewerken bestaat en anderzijds omdat er tot nog toe niet heel veel ambtenaren in de mogelijkheid waren om effectief te telewerken. Uit cijfers die minister Vervotte heeft vrijgegeven is […]

Discriminatie op de arbeidsmarkt

woensdag 29 juni 2011

Donderdag 9 juni jl. vond in de commissie Economie en Werk van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats over discriminatie op de arbeidsmarkt naar aanleiding van het onderzoek van Federgon. Dat onderzoek, mystery shopping na de veel besproken reportage van het Eén-programma ‘Volt’ waaruit bleek dat zes van de acht bezochte uitzendkantoren ingingen op discriminerende […]

Commissie Infrastructuur ondervraagt minister over treinincidenten

dinsdag 28 juni 2011

Op initiatief van Maggie, voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Vervoer en Overheidsbedrijven, ondervraagt de commissie Infrastructuur deze middag bevoegd minister Vervotte over de treinincidenten van gisteren en de werking van het spoor. Door de hitte draaide het spoorverkeer gisterenavond volledig in de soep. Duizenden gestrande treinreizigers waren het slachtoffer, sommige treinreizigers hadden medische verzorging nodig. […]

Koppeling themaverlof en recht op uitkering

dinsdag 28 juni 2011

Een werknemer heeft niet het recht om uitkeringen die hij of zij ontvangt naar aanleiding van een 4/5 of halftijds ouderschapsverlof te combineren met de uitvoering van een zelfstandige activiteit. Evenwel zou dit moeten losstaan van de vraag of iemand die naast zijn of haar job als werknemer een zelfstandige activiteit uitoefent al dan niet […]

Maggie lanceert voorstellen voor een zeker pensioen

vrijdag 24 juni 2011

In afwachting van een volwaardige regering moet het parlement nu al een reeks pensioenhervormingen doorvoeren. Dat zeggen Maggie De Block en Gwendolyn Rutten. Samen met Alexander De Croo stelden ze donderdag vijf Open Vld-voorstellen voor voor zekere pensioenen, gaande van onbeperkt bijverdienen tot een tweede pijler voor iedereen.

Wetsontwerp medische esthetiek

vrijdag 24 juni 2011

De Kamer keurde gisterenavond het wetsontwerp over het verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek goed.  Het ontwerp werd overgezonden door de Senaat.  Namens de Open Vld-fractie kwam Maggie hierover tussen.

Sollicitatieverlof voor bedienden

vrijdag 24 juni 2011

Bedienden die hun job verliezen hebben recht op sollicitatieverlof. Het doel van dat sollicitatieverlof is de werknemer de mogelijkheid te geven om ander werk te zoeken. Evenwel blijkt dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat. Meer bepaald over de situatie waarin iemand die zelf zijn ontslag geeft en al ander werk heeft. Die zou even […]

Onbeperkt bijverdienen gepensioneerden

woensdag 22 juni 2011

Veel gepensioneerden die wat willen bijverdienen – vaak uit noodzaak omdat een overlevingspensioen niet volstaat om te overleven – worden in het zwartwerkcircuit gedwongen. Maggie pleit al jaren voor het opheffen van de cumulbeperking tussen inkomen uit arbeid en pensioen.  Maggie : ” De bedragen die zij wettelijk mogen bijverdienen zijn laag.  Overschrijden ze die, […]

Tussenkomst programmawet

vrijdag 17 juni 2011

Afgelopen donderdag werd in de Kamer gestemd over de programmawet.  Namens de Open Vld-fractie kwam Maggie tussen in de bespreking ervan. Over het inhoudelijke werkgelegenheidsluik van deze programmawet, kunnen we positief zijn: de verminderingskaart voor werknemers van ondernemingen in faling krijgt een structureel karakter, de elektronische aangifte voor de melding van tijdelijke werkloosheid aan de […]

Veiligheid gebouwen FOD WASO

vrijdag 17 juni 2011

In Knack verscheen deze week een artikel onder de sprekende titel ‘werken bij de overheid kan uw gezondheid schaden’. Als bevoegd minister voor welzijn op het werk zal u wellicht kennis hebben genomen van het artikel over ‘building related illness’. Naar goede traditie wordt er in alle richtingen en naar elkaar gekeken als het gaat […]