Veiligheid gebouwen FOD WASO

In Knack verscheen deze week een artikel onder de sprekende titel ‘werken bij de overheid kan uw gezondheid schaden’. Als bevoegd minister voor welzijn op het werk zal u wellicht kennis hebben genomen van het artikel over ‘building related illness’. Naar goede traditie wordt er in alle richtingen en naar elkaar gekeken als het gaat over de verantwoordelijken van dit euvel, dat al jaren aansleept. Dat is echter niet het voorwerp van mijn vraag en hopelijk niet van uw antwoord.

Ik richt me tot u, mevrouw de minister, omdat een groot deel van de betrokken personeelsleden die blootgesteld zijn aan de problemen in het kantoorgebouw Eurostation ll behoren tot de FOD WASO. Uitgerekend ook de mensen die de naleving van de regels met betrekking welzijn op het werk controleren in privé-bedrijven, moeten zelf werken in een ongezonde werkplaats.

Naast het feit dat iedereen recht heeft op een gezonde werkomgeving, hebben de betrokken ambtenaren een voorbeeldfunctie. Indien ze die niet kunnen waarmaken, riskeren ze een geloofwaardigheidsprobleem te krijgen bij de bedrijven waar ze moeten toezien op de naleving van de regels inzake welzijn op het werk.

Mijn vragen zijn dan ook de volgende:

Hoelang heeft de minister al weet van gezondheidsproblemen van personeelsleden van de FOD WASO die werken in Eurostation ll, waarvan de oorzaak wordt geweten aan de omstandigheden van de werkplaats?

Welke acties werden in het verleden al ondernomen door de minister en de verantwoordelijken van de FOD WASO om hieraan te verhelpen?

Klopt het dat er aan bepaalde personeelsleden toestemming tot telewerken werd verleend wegens gezondheidsproblemen die ze ondervonden door de werkomgeving? Zijn er ook dergelijke aanvragen expliciet geweigerd?

Wat onderneemt de minister om ervoor te zorgen dat de problemen voor haar mensen in Eurostation ll zo spoedig mogelijk worden opgelost?  Veiligheid gebouwen WASO Antw Min

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.