Onbeperkt bijverdienen gepensioneerden

Veel gepensioneerden die wat willen bijverdienen – vaak uit noodzaak omdat een overlevingspensioen niet volstaat om te overleven – worden in het zwartwerkcircuit gedwongen. Maggie pleit al jaren voor het opheffen van de cumulbeperking tussen inkomen uit arbeid en pensioen.  Maggie : ” De bedragen die zij wettelijk mogen bijverdienen zijn laag.  Overschrijden ze die, dan lopen ze het risico hun pensioen te verliezen. Dit onrecht moet stoppen !”.

De Europese Commissie beveelt België aan de pensioenleeftijd op te trekken. Deze stellingname heeft heel wat stof doen opwaaien, zeker omdat we er in België vooralsnog maar matig in slagen onze mensen aan het werk te houden tot de wettelijke pensioenleeftijd.

We hebben echter ook mensen die graag blijven werken na hun wettelijke pensioenleeftijd, maar die daar vandaag voor gesanctioneerd worden omdat in ons pensioenstelsel gepensioneerden slechts een geplafonneerd bedrag mogen bijverdienen. Overschrijden ze dat bedrag, dan moeten ze inleveren in hun pensioen.

Rekening houdend met de aanbeveling van de Europese Commissie is het misschien vandaag een kleine stap om minstens mensen die na hun pensioenleeftijd nog willen blijven werken, dit onbeperkt toe te laten zonder dat ze op hun pensioen moeten inleveren. 

Graag vernam ik van de minister : 

  1. Wat is het standpunt van de minister terzake ?
  2. Wat is het standpunt van de regering terzake ?
  3. Is hij bereid mee te werken aan de realisatie van de wetsvoorstellen die terzake voorliggen ? onbeperkt bijverdienen Antw Min

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.