Koppeling themaverlof en recht op uitkering

Een werknemer heeft niet het recht om uitkeringen die hij of zij ontvangt naar aanleiding van een 4/5 of halftijds ouderschapsverlof te combineren met de uitvoering van een zelfstandige activiteit. Evenwel zou dit moeten losstaan van de vraag of iemand die naast zijn of haar job als werknemer een zelfstandige activiteit uitoefent al dan niet recht heeft op ouderschapsverlof.  Dat blijkt echter niet zo evident.

De RVA is namelijk van oordeel dat de enige situatie waarin een werknemer een recht op een thematisch verlof zonder uitkering kan laten gelden deze situatie is: de werknemer heeft zijn of haar prestaties volledig stopgezet en heeft zijn of haar uitkering gecumuleerd met een zelfstandige activiteit die al langer dan twaalf maanden uitgeoefend wordt. In dat geval blijft het recht behouden zonder uitkering na twaalf maanden van cumul. 

Als men echter de arbeidsprestaties tijdelijk schorst, maakt de RVA een merkwaardige koppeling: de werknemer verliest niet alleen zijn of haar uitkering maar ook zijn of haar recht op verlof. Dat geldt voor alle thematische verloven, met andere woorden het ouderschapsverlof, het verlof voor bijstand aan een ziek familielid en het palliatief verlof. 

Het is bijzonder merkwaardig dat een recht op verlof – dat zowel door het Europees als het Belgisch recht gewaarborgd is – wordt gekoppeld aan de uitkering. Het lijkt logisch dat het recht op verlof zou losstaan van de vergoeding. 

Ik kreeg dan ook van de minister graag een antwoord op de volgende vragen: 

1)    Waarom wordt er een koppeling gemaakt tussen het recht op een uitkering en het recht op een themaverlof?

2)    Is deze handelswijze niet in tegenspraak met het gewaarborgd recht op themaverloven?

3)    Zal de minister de nodige maatregelen nemen opdat de RVA in de toekomst deze twee zaken los van elkaar beoordeelt? rechtopverlofvsuitkering Antw Min

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.