Discriminatie op de arbeidsmarkt

Donderdag 9 juni jl. vond in de commissie Economie en Werk van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats over discriminatie op de arbeidsmarkt naar aanleiding van het onderzoek van Federgon. Dat onderzoek, mystery shopping na de veel besproken reportage van het Eén-programma ‘Volt’ waaruit bleek dat zes van de acht bezochte uitzendkantoren ingingen op discriminerende eisen inzake het sturen van uitzendkrachten, bracht aan het licht dat 28% van de gecontacteerde kantoren in de fout gingen.

Het goede nieuws hierbij is dat er al een opmerkelijke beterschap is in vergelijking met de resultaten van de ‘Volt’-reportage. Desalniettemin blijft het nodig om de strijd tegen de discriminatie verder te zetten. De mystery shopping zal dan ook in de toekomst worden verdergezet. Daarenboven heeft Federgon diverse maatregelen genomen. Eén daarvan is het opstellen van een Q&A voor uitzendconsulenten met mogelijke vragen van klanten-werkgevers met een discriminerend karakter. Om die Q&A op te stellen heeft Federgon overleg gepleegd met het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR).

Uit de uiteenzetting in het Vlaams Parlement bleek dat het Centrum een verregaande interpretatie geeft aan het begrip ‘discriminatie’. Zo mag een werkgever bijvoorbeeld geen expliciete vraag aan een uitzendkantoor stellen om een gepensioneerde werknemer te sturen voor de invulling van een kleine job. Ook een expliciete vraag van een werkgever om 50 plussers te sturen wordt beoordeeld als discriminatie. Een vraag naar jongeren: idem dito. Vragen van call centers uit bijvoorbeeld West-Vlaanderen naar uitzendkrachten met een West-Vlaamse tongval mogen evenmin, tenzij het gaat om het aanprijzen van lokale producten.

Hamvraag is hoe ver men te ver kan gaan in het beoordelen van iets als ‘discriminatie’. Jarenlang werd de overheid gevraagd om een beleid voor de activering van 50 plussers te voorzien en heeft men de werkgevers verweten dat ze geen 50 plussers wilden aanwerven. Nu het beleid er is mogen werkgevers blijkbaar niet vragen naar 50 plussers?

Ik kreeg van de minister graag een antwoord op de volgende vragen:

1)    Klopt het dat het CGKR een expliciete vraag van een werkgever aan een uitzendkantoor naar uitzendkrachten ouder dan 50 jaar als discriminatie bestempelt?

2)    Zo ja, waarom?

3)    Hoe valt dit te rijmen met het expliciete overheidsbeleid dat zich richt op het activeren of aan de slag houden van 50 plussers?

4)    Betekent het bij uitbreiding dat een werkgever inderdaad niet mag vragen om gepensioneerden te sturen om een kleine job in te vullen?

5)    Zo ja, geldt deze vraag dan ook voor studentenarbeid?

6)    In een bredere context stelt zich de vraag hoe het doelgroepenbeleid inzake werkgelegenheid nog kan worden gerijmd met deze houding van het CGKR?

7)    Hoe is deze houding te verantwoorden ten aanzien van het voeren van een diversiteitsbeleid in ondernemingen?discriminatieoparbeidsmarkt Antw Min

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.