Archieven van de maand juni, 2011

Vorm pensioenbonus om tot doorwerkpremie

donderdag 16 juni 2011

Maandelijks belastingvoordeel voor mensen die na hun zestigste werken Maggie wil dat de pensioenbonus op termijn wordt omgevormd tot een doorwerkpremie. Dat is een belastingvermindering voor mensen die na hun zestigste aan de slag blijven. “Bedoeling moet zijn om mensen die langer werken daarvoor elke maand opnieuw te belonen,” stelt Maggie.

Generatie jongeren met de oren van vijftigjarigen

woensdag 15 juni 2011

Kamercommissie Volksgezondheid vraagt in resolutie extra inspanningen voor gehoorschade bij jongeren en voor beter beschermende oordopjes. Steeds meer jongeren lopen onomkeerbare gehoorschade op. Open Vld-Kamerlid Maggie De Block en sp.a-Kamerlid Maya Detiège vragen in een resolutie extra inspanningen om de gehoorproblemen bij jongeren beter in kaart te brengen. Ze dringen er ook op aan dat […]

Evolutie van het aantal arbeidsongevallen

dinsdag 14 juni 2011

In de periode van 2002 tot 2006 werd op Europees niveau een communautaire strategie gevoerd voor de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk. In die periode zou het aantal arbeidsongevallen sterk zijn gedaald. Momenteel loopt een nieuwe strategie van 2007 tot 2012, die nog […]

Gedachtewisseling Nationale Conferentie Pensioenen

maandag 13 juni 2011

In de commissie Sociale Zaken werd gedebatteerd over de resultaten en de vooruitzichten van de Nationale Conferentie Pensioenen.  Maggie : “Het pensioen is een belangrijke buffer tegen de armoede.   Het bijverdienen door gepensioneerden is voor Open Vld een belangrijk strijdpunt. In het geval van een overlevingspensioen draagt de bijverdienste toe tot een menswaardig pensioen en biedt […]

Terugbetaling geneesmiddel melanoom

vrijdag 10 juni 2011

Ipilimumab (Ipi) is een geneesmiddel (monoclonaal antilichaam) dat werkzaam is bij melanoompatiënten waarbij chemotherapie niet helpt. Het is het eerste geneesmiddel dat in een gecontroleerd fase III onderzoek heeft aangetoond de overlevingskansen van patiënten met gevorderd melanoom significant te verbeteren. In vergelijk met alternatieve behandeling zullen mits ipilimumabbehandeling 10-15% van de patiënten meer overleven 2-jaar […]

Structurele tekortkomingen van onze arbeidsmarkt

donderdag 9 juni 2011

De VDAB heeft vorige maand een recordaantal vacatures ontvangen. “Onmiskenbaar een teken van economisch herstel, maar tegelijk legt het de structurele mankementen van onze arbeidsmarkt bloot,” zeggen Open Vld-kamerleden Maggie De Block en Gwendolyn Rutten. “Teveel jobs blijven te lang openstaan en dat ondanks het feit dat er in ons land meer dan 450.000 werkzoekenden […]

Pluimveehouders – installatie groepshuisvesting

dinsdag 7 juni 2011

Ingevolge de bepalingen van de Europese voorschriften moeten de pluimveehouders vanaf 1 januari 2012 overschakelen op de zogenaamde groepshuisvesting. Aangezien dit een Europees gegeven is en de deadline nadert, blijkt er een dermate grote vraag te zijn naar aanpassingen van de stallen van legbatterijen naar groepshuisvesting dat er lange wachttijden gelden vooraleer de werken kunnen […]

Hoorzitting financiële toestand NMBS

maandag 6 juni 2011

Op dinsdag 7 juni organiseert de Kamercommissie Infrastructuur een hoorzitting over de financiële toestand van de NMBS.  De hoorzittingen zullen plaatsvinden samen met de collega’s-senatoren van de commissie Financiën en Economische Aangelegenheden. 

Tekorten in de sociale zekerheid – doorlichting nomenclatuur

vrijdag 3 juni 2011

Een ontwerprapport van de Commissie voor Begrotingscontrole van de ziekteverzekering maakt gewag van een gecumuleerd tekort van 23 miljard euro in de komende jaren. 2009 zou zijn afgesloten met een tekort van 2,2 miljard euro, voor 2010 zou dat tekort oplopen tot 4,25 miljard euro en in 2011 verwacht men een tekort van 3,55 miljard […]

eHealth – gedachtewisseling in Parlement

woensdag 1 juni 2011

De commissie Volksgezondheid organiseerde op 11 mei een gedachtewisseling over het eHealthplatform.  Het eHealthplatform werd in 2008 opgericht. Het is een beveilighd elektronisch uitwisselingsplatform voor alle actoren uit de gezondheidszorg.