Archieven van de maand juli, 2011

Maggie in de ochtend op Radio 1

vrijdag 29 juli 2011

Deze morgen werd Maggie, als voorzitter van de commissie Infrastructuur en Overheidsbedrijven,  geïnterviewd in “de ochtend” op Radio 1. N-VA, Groen! en Ecolo vroegen immers een spoedzitting van de commissie Infrastructuur.  Maggie : ” Het interne onderzoek bij Belgacom is ondertussen gevoerd, het gerechtelijk onderzoek

BBQ Jong Vld Merchtem

vrijdag 29 juli 2011

In het weekend van 6 en 7 augustus is het weer zover ! Dan organiseert Jong Vld-Merchtem een barbecue.  Alles vindt plaats in zaal Harmonie, Stoofstraat.  BBQ jong Vld Merchtem 6en7-8-2011

Hoorzittingen bijzondere werkgroep ‘pesten op het werk’

woensdag 27 juli 2011

De werkgroep heeft in het kader van haar werkzaamheden rond pesten op het werk, verschillende hoorzittingen georganiseerd. Klik hier voor het verslag van deze hoorzittingen

Aandelen Belgacom – Duits telecombedrijf

maandag 25 juli 2011

Volgens verschillende mediaberichten zou Deutsche Telekom al sinds begin dit jaar interesse vertonen in de resterende participatie van de Belgische Staat in Belgacom. Het bod van DT zou niet afgewezen zijn, maar de regering zou de telecomgroep geadviseerd hebben om terug te keren van zodra de politieke problemen in ons land van de baan zijn. […]

Wetsvoorstel elektronische communicatie noodnummers

woensdag 20 juli 2011

De Kamer besprak gisteren in plenaire zitting het wetsvoorstel betreffende de elektronische communicatie i.v.m. de bereikbaarheid van de noodnummers. Namens de Open Vld-fractie kwam Maggie hierover tussen.  Maggie : ” Wij zijn verheugd over dit wetsvoorstel. Nooddiensten moeten inderdaad voor iedereen bereikbaar zijn, ook voor mensen die ten gevolge van een handicap geen beroep kunnen […]

Ook Rekenhof stelt 4,5%-groeinorm in gezondheidszorg in vraag

dinsdag 19 juli 2011

Vandaag maakte het Rekenhof haar opvolgingsaudit inzake het begroten en beheersen van de uitgaven voor de geneeskundige verzorging bekend. Maggie : “Het Rekenhof bevestigt hiermee wat Open Vld al een hele tijd zegt: een reële groeinorm van 4,5% is onhoudbaar. De audit toont aan dat het tijd is om de groei van de budgetten terug […]

Progressieve werkhervatting

dinsdag 19 juli 2011

 Werknemers die een ziekte-uitkering krijgen, kunnen het werk progressief hervatten. De duur van de gedeeltelijke werkhervatting is onbepaald en wordt overgelaten aan de beoordeling van de adviserend geneesheer. Bij zelfstandigen daarentegen is die progressieve werkhervatting beperkt in de tijd tot zes maanden, die tot tweemaal toe alweer met zes maanden mogen worden verlengd.

Versoepeling en vereenvoudiging studentenarbeid

maandag 18 juli 2011

Afgelopen donderdag keurde de Kamer een eenvoudige en flexibele regeling goed voor studentenarbeid. “Dit is een win-win voor studenten, bedrijven en voor de overheid,” zeggen minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en Open Vld-Kamerlid Maggie De Block. Zo zullen studenten vanaf volgend jaar vijftig dagen per jaar kunnen werken en komt er een […]

Wetsvoorstel tot verlenging pensioenbonus

vrijdag 15 juli 2011

De Kamer debatteerde gisteren over het wetsvoorstel tot verlenging van de pensioenbonus. Maggie : ” De pensioenbonus is een maategel die kadert in de het zogenaamde generatiepact. Het maakt deel uit van een aantal incentives om de loopbaanduur te verlengen en mensen aldus aanzetten om langer actief te blijven op de arbeidsmarkt. 

Incontinentieforfait voor niet-zorgbehoevende patiënten

donderdag 14 juli 2011

Naar schatting 700 000 Belgen lijden rechtstreeks aan de gevolgen van incontinentie. Vrouwen worden daarbij meer dan mannen getroffen worden door (25% tegen 75%), en dit niet enkel op hoge leeftijd. De oorzaken van incontinentie zijn divers, maar vaak speelt zwangerschap en geboorte een belangrijke rol in de ontwikkeling ervan.