Ook Rekenhof stelt 4,5%-groeinorm in gezondheidszorg in vraag

Vandaag maakte het Rekenhof haar opvolgingsaudit inzake het begroten en beheersen van de uitgaven voor de geneeskundige verzorging bekend. Maggie : “Het Rekenhof bevestigt hiermee wat Open Vld al een hele tijd zegt: een reële groeinorm van 4,5% is onhoudbaar. De audit toont aan dat het tijd is om de groei van de budgetten terug af te stemmen op de uitgaven.”

In de opvolgingsaudit over de uitgaven in de gezondheidszorg stelt het Rekenhof vast dat de ziekteverzekering sinds 2005 elk jaar budgettaire overschotten boekt. Voor 2010 wordt dat overschot geraamd op 694,5 miljoen euro. Dit alles is mogelijk door het genereuze systeem van de groeinorm van 4,5% bovenop inflatie.

Het Rekenhof zet de belangrijkste nadelen van de huidige wetgeving op een rij:

De groeinorm zorgt ervoor dat de alternatieve financiering van de federale overheid ten gunste van de ziekteverzekering onverantwoord toeneemt, met name van 633,2 miljoen euro in 2008 tot 3,2 miljard euro in 2011. “Deze alternatieve financiering zorgt ervoor dat de financiering van de kerntaken van de federale overheid onder druk komt te staan en beperkt de responsabilisering in gezondheidszorgen en de sociale zekerheid ”, aldus Gwendolyn Rutten.

Bovenop de 4,5% groei ontstaat er een belangrijke bijkomende marge omdat de wetgeving voorziet dat de groeinorm steeds berekend wordt op de wettelijke norm (4,5%) en niet op de effectieve uitgaven van het jaar voordien. Op die manier ontstond in 2011 een extra marge van 1,2%.

Ook de ziekenfondsen wisten de voorbije jaren boni te verwerven dankzij het systeem, met name 552,2 miljoen euro. Het Rekenhof stelt zich de vraag hoe die boni bijdragen tot uitgavenbeheersing.

Gwendolyn Rutten: “Deze discussie is van groot belang in het kader van de sanering van de overheidsfinanciën. Als we de groeinorm aanpassen tot 2% bovenop inflatie én men berekent de norm op basis van de effectieve uitgaven van het jaar voordien, kan men tegen 2015 ongeveer 4,5 miljard euro besparen. En dat alles zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en de laagdrempeligheid van de gezondheidszorg.”

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.