Progressieve werkhervatting

 Werknemers die een ziekte-uitkering krijgen, kunnen het werk progressief hervatten. De duur van de gedeeltelijke werkhervatting is onbepaald en wordt overgelaten aan de beoordeling van de adviserend geneesheer. Bij zelfstandigen daarentegen is die progressieve werkhervatting beperkt in de tijd tot zes maanden, die tot tweemaal toe alweer met zes maanden mogen worden verlengd.

1. Hoe kan deze verschillende behandeling tussen werknemers en zelfstandigen worden verklaard? 2. Acht u de tijd rijp om deze discriminatie weg te werken en te komen tot een gelijkaardige regeling voor zelfstandigen als voor werknemers? 3. Hoeveel zelfstandigen hebben het werk in de periode 2008-2010 jaarlijks progressief hervat? 4. Hoeveel van deze zelfstandigen hebben één, respectievelijk twee keer een verlenging met zes maanden gekregen? 5. Hoeveel van deze zelfstandigen hebben na de tweede verlenging het werk definitief hervat en hoeveel van deze zelfstandigen zijn opnieuw voltijds in de ziekteverzekering gegaan? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.