Aandelen Belgacom – Duits telecombedrijf

Volgens verschillende mediaberichten zou Deutsche Telekom al sinds begin dit jaar interesse vertonen in de resterende participatie van de Belgische Staat in Belgacom. Het bod van DT zou niet afgewezen zijn, maar de regering zou de telecomgroep geadviseerd hebben om terug te keren van zodra de politieke problemen in ons land van de baan zijn. Dit illustreert nogmaals de dringende nood aan een volwaardige regering, zowel vanuit het standpunt van de gebruikers van telecomdiensten als voor de Belgische schatkist.

De Belgische Staat heeft vandaag nog steeds 53,3% in Belgacom. De wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven schrijft trouwens nog steeds voor dat de directe deelneming van de Belgische Staat in Belgacom niet mag dalen tot beneden 50 percent van de aandelen plus één aandeel.

Voor Open Vld is deze wettelijke plafonnering niet langer verantwoord. De overheid moet vlug kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden en als actief aandeelhouder voortdurend alert zijn voor strategische opportuniteiten. Wettelijke barrières werken alleen maar belemmerend op dat vlak, ze kunnen potentiële investeerders afschrikken of zelfs een verdere markttoegang voor nieuwe operatoren belemmeren. Belangrijker dan haar rol als aandeelhouder, is de verantwoordelijkheid van de Staat om verder werk te blijven maken van een onafhankelijke regulator die toeziet op de spelregels voor alle huidige en toekomstige operatoren. Open Vld heeft al een wetsvoorstel ingediend om de plafonnering in de wet van 21 maart 1991 te schrappen.  

Het is evident dat ook de gevolgen van een verdere privatisering van Belgacom voor de begrotingsontvangsten in kaart moeten gebracht worden. Voor de resultaten over 2010 vloeide 391 miljoen euro aan winsten en dividenden van Belgacom naar de staatskas.   

Vandaar dus volgende vragen:

Wat is het standpunt van de federale regering over de (gedeeltelijke) verkoop van de Belgacom participatie?

Voor welk belang heeft Deutsche Telecom al interesse laten blijken en hoeveel zou dit de Belgische staatskas netto kunnen opleveren om de staatsschuld af te bouwen, rekening houdend met de gederfde dividenden?

Gaat de minister ermee akkoord dat het wettelijk verankerde meerderheidsbelang van de Staat in Belgacom in de wet van 21 maart 1991 dringend aan herziening toe is om de regering meer bewegingsruimte te geven? Belgacom DTelecom Antw Min Plen 20 07 2011

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.