Maggie in de ochtend op Radio 1

Deze morgen werd Maggie, als voorzitter van de commissie Infrastructuur en Overheidsbedrijven,  geïnterviewd in “de ochtend” op Radio 1. N-VA, Groen! en Ecolo vroegen immers een spoedzitting van de commissie Infrastructuur.  Maggie : ” Het interne onderzoek bij Belgacom is ondertussen gevoerd, het gerechtelijk onderzoek dienen we af te wachten. Pas als we over alle elementen beschikken heeft het zin om de commissie bijeen te roepen. We moeten niet op de zaken vooruitlopen.  Er geldt in dit land nog altijd een scheiding der machten. Als na afloop van het gerechtelijk onderzoek blijkt dat er bezwarende elementen zijn, kunnen er politieke consequenties aan verbonden worden. Hoe dan ook, de commissie zal zich hier zeker over buigen in de loop van de maand september. Het is belangrijk dat het gerecht zijn werk kan doen.”  Klik hier voor het interview

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.