Archieven van de maand augustus, 2011

Verbetering arbeidskwaliteit en arbeidsproductiviteit

dinsdag 30 augustus 2011

Op Europees niveau loopt sinds 2007 de vijfjarige communautaire strategie voor de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk. In het verleden heeft de minister zich ook vaak bekommerd getoond over de problematiek van de arbeidsveiligheid en het welzijn van de werknemers.

Verleners van vertrouwersdiensten – verplichtingen

vrijdag 26 augustus 2011

Strikt juridisch gezien zijn werkgevers sinds 1 september 2007 verplicht om hun elektronische documenten bij een externe archiveringsdienst voor vijf jaar in bewaring te geven. De specifieke verplichtingen waartoe verleners van vertrouwensdiensten, waaronder ook de elektronische archiveringsdienst, gehouden zijn, moeten worden bepaald via een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Uit een antwoord […]

180-dagen regel

dinsdag 23 augustus 2011

Bij een eerder gestelde vraag over het ontwerp van koninklijk besluit over het gelegenheidsformulier en de 180-dagenregel in de land- en tuinbouw kreeg ik slechts een gedeeltelijk antwoord. (Vraag nr. 105 van 15 januari 2009, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2008-2009, nr. 67, blz. 242.) 1. Op welke termijn wordt het volgens u mogelijk om de […]

Aanwervingen personen met een arbeidshandicap

vrijdag 19 augustus 2011

Selor, het selectiebureau van de overheid, richt zich expliciet tot mensen met een arbeidshandicap om te solliciteren bij een overheidsdienst. Dit kadert in het gelijke kansenbeleid van de overheid en het daaruit voortvloeiende streefcijfer om 3% van de personeelsformatie op te vullen met mensen met een arbeidshandicap. Selor doet in de praktijk bij de aanwerving […]

Aanbevelingen pesten op het werk

dinsdag 16 augustus 2011

De Kamer besprak tijdens een van haar laatste zittingen voor het reces de aanbevelingen van de bijzondere werkgroep ‘pesten op het werk.  Maggie : “Toen we met zijn allen geconfronteerd werden met de verschrikkelijke beelden van MacTac was het politieke klimaat opeens rijp om de anti-pestwetgeving te evalueren. Als Open Vld hebben we toen het voortouw […]

Wetsvoorstel fietsstraat

vrijdag 12 augustus 2011

Onder voorzitterschap van Maggie, aanvaardde de commissie Infrastructuur een wetsvoorstel dat een wettelijk kader schept voor het aanleggen van een fietsstraat. Maggie : ” In de buurlanden Nederland en Duitsland bestaan fietsstraten.  Een fietsstraat is een belangrijke fietsverbinding waar autoverkeer mogelijk blijft, zij het evenwel minder prominent.  Verschillende steden en gemeenten in ons land willen […]

Geschenken aan werknemers – betaling van belastingen

dinsdag 9 augustus 2011

Werknemers die een sinterklaas, kerst- of nieuwjaarsgeschenk van hun werkgever krijgen, kunnen soms voor een onaangename verrassing komen te staan. Het blijkt immers dat het grensbedrag van dergelijke geschenken in totaal niet meer dan 35 euro mag bedragen, plus 35 euro per kind ten laste. Indien het maximumbedrag wordt overschreden, moeten zowel werknemer als werkgever […]

Dienstencheques in het kader van moederschapsrust

vrijdag 5 augustus 2011

Uit een enquête van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) bij 380 zelfstandigen over de combinatie van arbeid en gezin blijkt dat minder dan de helft vertrouwd is met de maatregelen rond moederschapsrust. De dienstencheque wordt amper gebruikt. Slechts 9% van de deelnemers heeft de cheque aangevaagd. Er is dus duidelijk toch nog onvoldoende bekendheid […]

Kapitalisatiestelsel werknemerspensioenen – niet uitbetaalde onderdomsrenten

dinsdag 2 augustus 2011

De oude stelsels van kapitalisatie van de pensioenbijdragen legden de storting van verplichte bijdragen op met het oog op de vestiging van ouderdoms- en weduwenrenten. Aan deze stelsels werd een einde gemaakt met de invoering van het repartitiestelsel. De afgelopen jaren werd regelmatig gesleuteld aan de uitbetalingsvoorwaarden. Zo is sinds het koninklijk besluit van 13 […]