Kapitalisatiestelsel werknemerspensioenen – niet uitbetaalde onderdomsrenten

De oude stelsels van kapitalisatie van de pensioenbijdragen legden de storting van verplichte bijdragen op met het oog op de vestiging van ouderdoms- en weduwenrenten. Aan deze stelsels werd een einde gemaakt met de invoering van het repartitiestelsel. De afgelopen jaren werd regelmatig gesleuteld aan de uitbetalingsvoorwaarden. Zo is sinds het koninklijk besluit van 13 september 1971 de ouderdomsrente slechts betaalbaar voor zover het werknemerspensioen daadwerkelijk is ingegaan en effectief wordt uitbetaald.

De renten die worden uitbetaald vanaf 1 januari 2001 worden slechts eenmaal uitbetaald in kapitaal. Dat impliceert dat wie zijn jaren als werknemer ziet verdwijnen door het toepassen van het principe van eenheid, de ouderdomsrente niet uitbetaald krijgt. 1. Hoeveel ouderdoms- of weduwenrenten uit het kapitalisatiestelsel voor werknemerspensioenen werden niet uitbetaald in 2007, 2008, 2009 en 2010, opgesplitst in ouderdomsrenten en weduwenrenten? 2. Hoeveel bedraagt de som aan niet-uitbetaalde ouderdoms- en weduwenrenten in de voormelde jaren? 3. Waar vloeien de niet-uitbetaalde ouderdoms- en weduwenrenten naartoe? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.