Dienstencheques in het kader van moederschapsrust

Uit een enquête van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) bij 380 zelfstandigen over de combinatie van arbeid en gezin blijkt dat minder dan de helft vertrouwd is met de maatregelen rond moederschapsrust. De dienstencheque wordt amper gebruikt. Slechts 9% van de deelnemers heeft de cheque aangevaagd. Er is dus duidelijk toch nog onvoldoende bekendheid van deze maatregelen die toch belangrijk zijn voor vrouwelijke zelfstandigen.

1. a) Werd al onderzoek verricht naar de bekendheid van de dienstencheques in het kader van de moederschaprust? b) Zo ja, wat waren de resultaten? c) Zoniet, is het niet wenselijk dit te doen gelet op de resultaten van de enquête van het LVZ? 2. Is het niet wenselijk dat sociaal verzekeringskassen een rol spelen in het informeren van vrouwelijke zelfstandigen die net bevallen over de mogelijkheid van het bekomen van deze dienstencheques? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.