Wetsvoorstel fietsstraat

Onder voorzitterschap van Maggie, aanvaardde de commissie Infrastructuur een wetsvoorstel dat een wettelijk kader schept voor het aanleggen van een fietsstraat. Maggie : ” In de buurlanden Nederland en Duitsland bestaan fietsstraten.  Een fietsstraat is een belangrijke fietsverbinding waar autoverkeer mogelijk blijft, zij het evenwel minder prominent.  Verschillende steden en gemeenten in ons land willen dit wel invoeren maar stuiten op het ontbreken van een reglementair kader. 

Het wetsvoorstel wil aan deze lacune tegemoetkomen.  De commisie Infrastructuur heeft hierover ook een hoorzitting georganiseerd. Volgende organisaties werden toen gehoord : de Fietsersbond, Pro-Vélo, Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.”  Klik hier voor het verslag van de besprekingen

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.