180-dagen regel

Bij een eerder gestelde vraag over het ontwerp van koninklijk besluit over het gelegenheidsformulier en de 180-dagenregel in de land- en tuinbouw kreeg ik slechts een gedeeltelijk antwoord. (Vraag nr. 105 van 15 januari 2009, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2008-2009, nr. 67, blz. 242.) 1. Op welke termijn wordt het volgens u mogelijk om de 180-regel elektronisch te kunnen opvolgen via de gegevens in Dimona? 2. Welke technische problemen staan deze maatregel momenteel nog in de weg?

Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.