Engagementsverklaring kanker maakt arm

Van 7 tot 14 september voert de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) onder het motto ‘Kanker maakt arm’ actie voor een betere financiële bescherming van kankerpatiënten.

Uit een onderzoek van de VLK blijkt immers dat veel kankerpatiënten ondanks  de goede sociale voorzieningen in ons land door hun ziekte in financiële  problemen komen. Het gaat niet alleen om mensen die al financiële  moeilijkheden hadden voor ze ziek werden. Ook mensen die er normaal gezien  in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede. Hun  inkomen, of het vervangingsinkomen waar ze voor lange tijd op terugvallen,  volstaat dan niet langer om de soms hoog oplopende ziektekosten te betalen. De Liga vraagt aan politici om hun engagementsverklaring te tekenen.  Maggie heeft deze verklaring ondertekend en in een korte bijdrage uiteengezet hoe kan vermeden worden dat kanker arm maakt. KankerMaaktArmEngagement

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.