Certificatie veiligheidscoördinatoren

Met betrekking tot de veiligheidscoördinatoren is er nog steeds onduidelijkheid rond de certificatie. Veiligheidscoördinatoren moesten een certificatie bekomen vóór 31 december 2009. Het is de minister van Werk die het certificatieschema moet vaststellen. In antwoord op een vraag van Sofie Staelraeve (nr. 15507 van 10 november 2009, Integraal Verslag, Kamer, 2009-2010, commissie voor de Sociale Zaken, 10 november 2009, CRIV 52 COM 693, blz. 12) stelde de minister dat deze datum werd uitgesteld tot 1 april 2010, “maar niet later”.

Certificatie van veiligheidscoördinatoren is niet zomaar een formaliteit. Het stelsel van veiligheidscoördinatoren blijft op kritiek stoten van consumentenorganisaties en bouwers. Door het uitblijven van certificatie beweegt zich op de markt een aantal veiligheidscoördinatoren dat zijn werk zonder de vereiste kennis en werkethiek tegen bradeerprijzen vervult. Certificatie kan de markt bevrijden van wat men “de cowboys van de markt” noemt. Zo kan de consument zich verzekeren van het inhuren van een kwaliteitsvolle veiligheidscoördinator tegen een correcte prijs. Tegelijk kunnen de veiligheidscoördinatoren die het wel goed menen aan de consument aantonen dat hun job een meerwaarde kan bieden tegen een aanvaardbare, correcte prijs. ln het antwoord op de vraag van Sofie Staelraeve stelde de minister tevens dat de problematiek van de certificatie niet kan worden los gezien van het onderzoek dat destijds liep binnen de Europese Commissie naar mogelijke aanpassingen van de richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, ingegeven door het feit dat alle lidstaten te kampen hadden en hebben met toepassingsproblemen. 1. Waarom zijn de nadere regels voor de certificatie van veiligheidscoördinatoren ondanks de opgelegde (verlengde!) deadline van 1 april 2010 nog steeds met gepubliceerd? 2. Dreigt België in de problemen te komen, aangezien de door Europa opgelegde timing intussen ruimschoots overschreden is? 3. Overweegt u zo vlug mogelijk de uitvoeringsregeling te publiceren in het Belgisch Staatsblad? 4. Heeft de Europese Commissie intussen de vooropgestelde studie over de aanpassingen van de voornoemde richtlijn van 24 juni 1992 al gepubliceerd? 5. Wat zijn daarvan de belangrijkste bevindingen in het algemeen en in het bijzonder naar de certificatie toe? 6. Welke aanpassingen zijn aangewezen voor de Belgische reglementering inzake veiligheidscoördinatie op zowel grote als kleine werven? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.