Werknemers – sms’en mails buiten de werkuren

Uit casuïstiek blijkt dat er bij werknemers op de werkvloer nogal wat onduidelijkheid bestaat over het telefonisch-, sms- en mailverkeer tussen werkgever en werknemers buiten de werkuren. 1. Is een werknemer verplicht – en zo ja, in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden – om telefonische oproepen, sms’en of mails van een werkgever (of overste) aan te nemen en eventuele opdrachten die daaruit voortvloeien onmiddellijk op te volgen?

2. a) Moet een werknemer over deze aangelegenheid op voorhand expliciet geïnformeerd worden door de werkgever? b) Zo ja, op welke wijze? 3. Is de werkgever verplicht om een onkostenvergoeding te betalen of om de nodige apparatuur te verschaffen indien hij of zij van de werknemers verwacht dat ze ook buiten de uren beschikbaar zijn om opdrachten uit te voeren? 4. Is het toegestaan dat een werknemer, die geen vergoeding krijgt, noch over een arbeidsreglement beschikt waarin deze beschikbaarheid wordt vereist, oproepen, sms’jes of mails van zijn of haar werkgever negeert? 5. a) Welke concrete stappen moet een werkgever ondernemen naar zijn of haar werknemers toe om mogelijk te maken dat ze ook buiten de diensturen beschikbaar zijn voor het aannemen van telefoontjes, sms’jes en mails? b) Kan een werknemer die buiten zijn of haar diensturen een opdracht moet vervullen aanspraak maken op een extra vergoeding of de arbeidstijd recupereren via compensatiedagen? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.