Loondiscriminatie holebi’s

In antwoord op een eerder gestelde schriftelijke vraag van mevrouw Katia della Faille over het onderzoek naar mogelijke loondiscriminatie van holebi’s, werd geen duidelijk antwoord gegeven op een aantal vragen. (Vraag nr. 123 van 30 april 2008, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2007-2008, nr. 28, blz. 7362). 1. De minister gaf te kennen dat verder onderzoek en analyse van de gegevens van het onderzoek van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding voor de bestrijding van de discriminatie van holebi’s nodig bleef.

a) Betekent dit dan ook dat het onderzoek intussen opvolging heeft gekregen of zal krijgen? b) Zo ja, door wie en op welke termijn? 2. Is er ook voor de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid een opdracht weggelegd in het onderzoeken van de “roze loonkloof”? 3. Zal die “roze loonkloof” ook effectief onderzocht worden en zo ja, wanneer, op welke termijn en door wie? 4. a) U heeft destijds verwezen naar de campagne van Cavaria in verband met holebi’s op de arbeidsmarkt, maar overweegt u ook zelf initiatieven te nemen om grote bedrijven aan te zetten tot initiatieven die de mentaliteit ten aanzien van holebi’s op de werkvloer moeten verbeteren? b) Zo ja, welke en wanneer? 5. Overweegt u het gegeven “holebi’s op de werkvloer” al dan niet expliciet op te nemen als één van de prioriteiten in het diversiteitsbeleid op de arbeidsmarkt? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.