Werknemers die van werkgever veranderen – vakantiefiche

Uit praktijkgevallen blijkt dat werknemers die van werkgever veranderen soms niet of pas na heel veel aandringen hun vakantiefiche van hun vorige werkgever ontvangen. Deze vakantiefiche is nochtans van belang voor de nieuwe werkgever opdat deze zou weten op hoeveel vakantiedagen zijn werknemer recht heeft het volgende jaar. Er blijken zelfs werknemers te zijn die geen vakantie hebben kunnen nemen omdat de vorige werkgever bleef weigeren de vakantiefiche te bezorgen.

1. Is het u bekend dat er zich problemen voordoen tussen werknemers en hun vorige werkgever met betrekking tot het verkrijgen van hun vakantiefiche? 2. Is een werkgever verplicht om de vakantiefiche te bezorgen en zo ja, binnen welke termijn? 3. Welk verhaal heeft een werknemer om zijn vakantiefiche te eisen van zijn vorige werkgever? 4. Heeft de nieuwe werkgever het recht om aan zijn werknemer geen vakantie toe te staan indien die geen vakantiefiche krijgt van zijn vorige werkgever? 5. Overweegt u de nodige maatregelen te nemen om dit probleem uit de wereld te helpen, bijvoorbeeld door te stellen dat de vakantiefiche binnen een nader te bepalen korte periode moet worden bezorgd na de ontslagbrief? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.