Wetsvoorstel collectieve afhankelijkheidsverzekering

Maggie heeft een wetsvoorstel ingediend om werkgevers aan te moedigen een collectieve afhankelijkheidsverzekering af te sluiten voor hun werknemers.

Het wetsvoorstel voorziet hiertoe dat de premie die betaald wordt voor die verzekering niet langer beschouwd wordt als loon waarop de normale socialezekerheidsbijdragen van toepassing zijn. Collega Ine Somers tekende Maggie’s voorstel mee. Klik hier voor de tekst

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.