Archieven van de maand september, 2011

Onderzoek bij jongeren en vrouwen bij het werken

woensdag 7 september 2011

Uit een onderzoek bij 2.400 Vlamingen dat werd uitgevoerd door Bexpertise in opdracht van het Europees Sociaal Fonds blijkt dat de helft van de Vlaamse jongeren tussen 20 en 35 jaar gaat werken “om bezig te blijven”. Jongeren zien werken niet als een noodzaak, maar als slechts één van de meerdere dingen in hun leven. […]

Wetsvoorstel koppeling pensioen levensverwachting

maandag 5 september 2011

Samen met een aantal collega’s heeft Maggie een wetsvoorstel ingediend om de pensioenleeftijd, de loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen en de pensioenbreuk te koppelen aan de evolutie van de levensverwachting. Maggie : “In 1970 bedroeg de gemiddelede levensverwachting van een gepensioneerde 13,91 jaar. In 2010 is deze levensverwachting reeds gestegen tot 19,36 jaar.