Archieven van de maand oktober, 2011

Oneigenlijk gebruik ontslag dringende redenen

maandag 31 oktober 2011

Blijkens berichten in De Gazet van Antwerpen van dinsdag 27 oktober 2009 maken bedrijven vaker gebruik van het ontslag om dringende redenen om werknemers aan de deur te zetten. Dit zou een maatregel zijn waardoor werkgevers opzegvergoedingen en opzegtermijnen kunnen omzeilen. De krant geeft een aantal concrete voorbeelden van werknemers die omwille van akkefietjes zouden […]

Personen met een handicap – tegemoetkoming – belastingaangifte

donderdag 27 oktober 2011

Om te oordelen over een aanvraag voor een tegemoetkoming voor een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende tegemoetkoming, moet de administratie van de directie-generaal Personen met een handicap gegevens bekomen met betrekking tot de inkomsten van de aanvrager. Deze informatie wordt opgevraagd bij de belastingdiensten, zonder dat de dossierbeheerders daarin moeten tussenkomen. Toch vragen de diensten van […]

Hervorming structuur NMBS-groep

woensdag 26 oktober 2011

In een voorstel van resolutie vraagt Maggie aan de regering om de  huidige drieledige structuur van de NMBS Groep te herleiden tot een tweeledige structuur. Bedoeling is dat er een zuivere tweedeling komt tussen de infrastructuurbeheerder en de operator. Waarbij alle infrastructuurgebonden bevoegdheden integraal toegewezen worden aan Infrabel en alle exploitatiegebonden bevoegdheden integraal aan de […]

Telewerken – defensie – financiële beperkingen

dinsdag 25 oktober 2011

In antwoord op mijn schriftelijke vraag stelt u dat “Defensie momenteel geen telewerken toepast wegens statutaire en financiële beperkingen”. (vraag nr. 88 van 13 december 2010, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2010-2011, nr. 21, blz. 58). Tevens is er sprake van een maximale telewerkportefeuille van vijf jaar voltijds per persoon.

Aantal pediaters in pediatriediensten ziekenhuizen

vrijdag 21 oktober 2011

Het koninklijk besluit van 13 juli 2006 voorzg in nieuwe erkenningscriterua voor ziekenhuisdiensten pediatrie. Het nieuw pediatrisch zorgprogramma bepaalt ondermeer dat elke pediatriedienst moet beschikken over 4 full time pediaters. Na onderhandelingen met de sector werd de maatregel gefaseerd, in die zin dat vanaf 1 januari 2008 er drie FTE pediaters in dienst moesten en […]

Regulering medische hulpmiddelen

donderdag 20 oktober 2011

Medische elektronische hulpmiddelen als pacemakers moeten enkel een CE-keurmerk krijgen. Dat waarborgt de werking en de veiligheid van het apparaat, maar garandeert niet dat de patiënt er beter van wordt. Die voorwaarde wordt echter wel gesteld door het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen.

Besparingsplan NMBS

woensdag 19 oktober 2011

In de verschillende kranten van vandaag, lezen we dat de raad van bestuur van de NMBS gisterenavond een besparingsplan heeft goedgekeurd. Maggie : “Ik zal hierover de commissie Infrastructuur bijeenroepen.

Personen die omwille van hun ziekte geen voltijdse job meer aankunnen

woensdag 19 oktober 2011

In het kader van het activeringsbeleid met het oog op de verhoging van onze werkzaamheidsgraad wordt regelmatig gekeken in de richting van mensen met een arbeidshandicap of naar mogelijkheden van progressieve werkhervatting door zieken en invaliden. Ofschoon de progressieve werkhervatting in de fase van het experiment is blijven steken, bestaat er wel een behoorlijk beleidskader […]

Symposium over geavanceerde therapieën

dinsdag 18 oktober 2011

Op donderdag 20 oktober vindt in de Kamer een eerste symposium over geavanceerde therapieën plaats.  Maggie neemt hieraan deel en zal éénvan de luiken in de voormiddag voorzitten. Geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën zoals gentherapie, somatische celtherapie en weefselmanipualtie, zullen wellicht een belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg van de 21ste eeuw en dit vooral voor […]

Tussenkomst duurzame financiering pensioenen

vrijdag 14 oktober 2011

Tijdens de plenaire vergadering van afgelopen donderdag 13 oktober heeft de Kamer het wetsontwerp inzake de duurzame financiering van de pensioenen van de ambtenaren van de ondergeschikte besturen aangenomen.  Maggie bracht er verslag van de besprekingen in de commissie Sociale Zaken.  Nadien kwam zij over het ontwerp tussen namens de Open Vld-fractie.