Tussenkomst duurzame financiering pensioenen

Tijdens de plenaire vergadering van afgelopen donderdag 13 oktober heeft de Kamer het wetsontwerp inzake de duurzame financiering van de pensioenen van de ambtenaren van de ondergeschikte besturen aangenomen.  Maggie bracht er verslag van de besprekingen in de commissie Sociale Zaken.  Nadien kwam zij over het ontwerp tussen namens de Open Vld-fractie.

 Dit ontwerp is niet alleen belangrijk voor de betaalbaarheid van de ambtenarenpensioenen van de ondergeschikte besturen, maar ook voor het toekomstig budget van de gemeenten, steden en provincies en voor de budgetplanning van de openbare ziekenhuizen.

Dit dossier werd reeds lang geleden aangekaart, maar er was niet meteen een pasklare oplossing. Deze regering heeft de verdienste dat er eindelijk klaarheid is geschapen. Er is nu een langetermijnplanning en er zijn ook cijfers. Tussenk Pensioenen Plen 13 10 2011

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.