Symposium over geavanceerde therapieën

Op donderdag 20 oktober vindt in de Kamer een eerste symposium over geavanceerde therapieën plaats.  Maggie neemt hieraan deel en zal éénvan de luiken in de voormiddag voorzitten. Geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën zoals gentherapie, somatische celtherapie en weefselmanipualtie, zullen wellicht een belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg van de 21ste eeuw en dit vooral voor de patiënten die tot op heden geen passende behandeling hebben gevonden voor hun aandoening. Op termijn zouden deze therapieën een belangrijke rol kunnen spelen in onze gezondheidspolitiek.

België speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde. Verschillende biotech bedrijven, verspreid over de verschillende regio’s, zijn actief in dit domein en recentelijk werd het eerte product – met Belgische oorsprong – toegelaten op de Europese markt.  Dit biedt niet alleen opportuniteiten voor economische expansie, maar betekent ook een ontwikkeling naar een op kennis gebaseerde economie van de regio’s.

In deze context is informatieuitswisseling tussen alle betrokken partijen aangewezen. Met dit doel, wordt dit symposium georganisserd. Symposium geavanceerde therapieen

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.