Regulering medische hulpmiddelen

Medische elektronische hulpmiddelen als pacemakers moeten enkel een CE-keurmerk krijgen. Dat waarborgt de werking en de veiligheid van het apparaat, maar garandeert niet dat de patiënt er beter van wordt. Die voorwaarde wordt echter wel gesteld door het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen.

Daarom vraagt de Europese vereniging van cardiologen een herziening van de Europese regelgeving waarbij de deugdelijkheid van technologische hulpmiddelen zou moeten worden aangetoond.  Is de minister bereid op Europees niveau op een dergelijke reglementering aan te dringen? Med hulpmiddelen Antw Min

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.