Aantal pediaters in pediatriediensten ziekenhuizen

Het koninklijk besluit van 13 juli 2006 voorzg in nieuwe erkenningscriterua voor ziekenhuisdiensten pediatrie. Het nieuw pediatrisch zorgprogramma bepaalt ondermeer dat elke pediatriedienst moet beschikken over 4 full time pediaters. Na onderhandelingen met de sector werd de maatregel gefaseerd, in die zin dat vanaf 1 januari 2008 er drie FTE pediaters in dienst moesten en zijn en vanaf 2010 4 FTE pediaters. Het tijdschema werd aangepast waardoor de verplichting werd uitgesteld tot 2012.

De toenmalige minister baseerde zijn nota op het rapport van de professorenCannoodt en Casaer.

Toen was echter al duidelijk dat 4 FTE pediaters niet haalbaar was, alleen al als werd gekeken naar het aantal beschikbare pediaters en instrtoom van jonge pediaters. Open Vld diende op 13 november 2006 een resolutie in om deze verplichting op te heffen en te gaan naar een meer resalistische benadering,

De minister wil nu de verplichting voor een tweede keer uitstellen.

 

Graag vernam ik van de minister :

  1. Bevestigt de minister dat zij de verplichting voor peditriediensten om 4 FTE pediaters in dienst te hebben opnieuw zal uitstellen ? En zo ja, met hoeveel jaar ?
  2. Is het niet wenselijker om te erkeningscriteria opnieuw tegen het licht te houden met het oog op de haalbaarheid van de opgelegde voorwaarde van 4 FTE pediaters ?
  3. Pediatrie in ziekenhuizen is geen aantrekkelijk beroep. Welke maatregelen zal de minister nemen om dit beroep opnieuw aantrekkelijk te maken en zo het probleem ten grond op te lossen ? Pediaters pediatriediensten Antw Min

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.