Telewerken – defensie – financiële beperkingen

In antwoord op mijn schriftelijke vraag stelt u dat “Defensie momenteel geen telewerken toepast wegens statutaire en financiële beperkingen”. (vraag nr. 88 van 13 december 2010, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2010-2011, nr. 21, blz. 58). Tevens is er sprake van een maximale telewerkportefeuille van vijf jaar voltijds per persoon.

Een opmerkelijk initiatief, vermits telewerken geen recht is voor de betrokken werknemer en door de werkgever te allen tijde kan worden ingetrokken. 1. Kan u verduidelijken wat er precies bedoeld wordt met statutaire beperkingen? 2. Welke financiële beperkingen spelen een rol en hoeveel budget is er nodig om telewerken mogelijk te maken? 3. Wat zijn de nadere regels van de maximale telewerkportefeuille?  Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.