Hervorming structuur NMBS-groep

In een voorstel van resolutie vraagt Maggie aan de regering om de  huidige drieledige structuur van de NMBS Groep te herleiden tot een tweeledige structuur. Bedoeling is dat er een zuivere tweedeling komt tussen de infrastructuurbeheerder en de operator. Waarbij alle infrastructuurgebonden bevoegdheden integraal toegewezen worden aan Infrabel en alle exploitatiegebonden bevoegdheden integraal aan de NMBS.

Tengevolge van deze tweeledige structuur dienen alle activa en passiva overgedragen te worden aan Infrabel en NMBS, evenals de personeelsleden die momenteel door de Holding ter beschikking worden gesteld aan beide entiteiten.

Met deze resolutie komt Maggie tegemoet aan één van de aanbevelingen in het Berger rapport.  Daarin stond onder meer om op korte termijn een gefundeerde keuze te maken over de structuur van de NMBS Groep.  Zodat er een duidelijk en stabiel kader kan gecreëerd worden waarbinnen beide entiteiten zich kunnen concentreren op hun specifiëeke  uitdagingen. Klik hier voor de resolutie

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.