Oneigenlijk gebruik ontslag dringende redenen

Blijkens berichten in De Gazet van Antwerpen van dinsdag 27 oktober 2009 maken bedrijven vaker gebruik van het ontslag om dringende redenen om werknemers aan de deur te zetten. Dit zou een maatregel zijn waardoor werkgevers opzegvergoedingen en opzegtermijnen kunnen omzeilen. De krant geeft een aantal concrete voorbeelden van werknemers die omwille van akkefietjes zouden zijn ontslagen. Twee vakbondsvertegenwoordigers beamen de stelling van het veelvuldig en oneigenlijk gebruik van het ontslag om dringende redenen.

1. Heeft men bij de RVA de afgelopen maanden een merkelijke stijging kunnen vaststellen van het aantal mensen dat werd ontslagen omwille van dringende redenen? 2. Hoeveel mensen werden ontslagen omwille van dringende redenen sinds begin dit jaar? 3. Hoeveel sancties heeft de RVA dit jaar al genomen tegen mensen die ontslagen zijn omwille van dringende redenen (onder de vorm van het tijdelijk schrappen van hun uitkering)? 4. Overweegt u een onderzoek te laten instellen om de gegrondheid van deze klacht in het artikel van De Gazet van Antwerpen te bepalen? 5. Wat zijn de gevolgen voor werkgevers die effectief worden veroordeeld wegens misbruik van de mogelijkheid van ontslag omwille van dringende redenen? 6. Wat zijn de gevolgen voor werknemers die hun werkgever onterecht zouden beschuldigen van hen ontslagen te hebben wegens dringende redenen? 7. Welke algemene maatregelen kan de minister nemen indien blijkt dat er inderdaad misbruik wordt gemaakt van het ontslag omwille van dringende redenen? 8. Overweegt u overleg te plegen met de sociale partners over deze kwestie? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.